Author Miriam Centanin

Nasco veneta, vissuta toscana e milanese, vivo romana. Ho ballato, scrivo, rido. Poi si vedrà. Se mi cerchi per davvero, leggi qua.